Poliklinika LabPlus Zagreb

info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10 000 Zagreb
Tel: 01/2993-595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10 000 Zagreb
Tel: 01/2929-502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10 000 Zagreb
Tel: 01/7987-480

Poliklinika LabPlus Split

info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1 (ulaz sa Poljičke ceste)
Tel: 021/789-789